Våra tjänster

Familjejuridiken är något som vi måste förhålla oss till genom hela livet. Ibland kan det kännas tråkigt, byråkratiskt och frustrerande. Våra jurister förstår detta. Därför jobbar vi så tydligt, transparent och snabbt som möjligt. För oss är alltid det juridiska slutresultatet det viktigaste.

Arvskifte

När man skiftar boet efter en bouppteckning kallas det för arvskifte. Arvskifte är ett avtal mellan dödsbodelägarna om hur tillgångarna ska fördelas. Enkla Juridik hjälper er upprätta en arvskifteshandling som fördelar dödsboets tillgångar på ett juridiskt korrekt vis.

Bodelning

En bodelning sker oftast som konsekvens av skilsmässa, dödsfall eller separation av sambor.  En bodelning kan vara en svår process om makarna inte är överens i en bodelning. Vi hjälper er gärna upprätta ett vattentätt bodelningsavtal oavsett situation.

Bouppteckning

När en person avlidit ska det upprättas en så kallad bouppteckning. En bouppteckning är en sammanställning över den avlidna personens tillgångar och skulder. Våra familjejurister hjälper er upprätta ett bouppteckningsavtal.

Testamente

Den sista viljan är ett av livets viktigaste dokument. Vad ska lämnas kvar till vem? Hur mycket ska ges till var och en? Finns det några särskilda tillgångar att ta hänsyn till? Vad säger lagen? Vi upprättar ett testamente som garanterar att din sista vilja verkställs.

Gåvobrev

Att ge bort en gåva är en väldigt vacker gest. Rent juridiskt kan det ibland finnas förhållanden att ta hänsyn till. Med hjälp av ett gåvobrev kan du slippa många problem längre fram. Vi upprättar gåvobrev för allt från fastigheter till pengar, bilar och aktier.

Marriage
Äktenskapsförord

Det kan kännas tråkigt att skriva ett äktenskapsförord när kärleken är som störst. Ett äktenskapsförord kan bidra till att lägga en trygg grund för ett lyckligt och långvarigt äktenskap.

Samboavtal

Samboskap är väldigt populärt, inte minst i yngre vuxen ålder. Däremot er vi alltför många samboskap som separeras på ett olyckligt sätt. Med hjälp av ett samboavtal stärker man ett samboskap med trygghet och stabilitet.

Skilsmässa

En skilsmässa är ofta en smärtsam och jobbig process. Våra jurister fokuserar på de juridiska detaljerna för att lindra den emotionella påfrestningen så mycket som möjligt. Med rätt juridisk guidning slipper du att såren blir ännu djupare.

Få en kostnadsfri juridisk utvärdering

Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!

Andra tjänster

Framtidsfullmakt

En fullmakt som ger att din vilja respekteras när du inte längre är kapabel till att fatta egna beslut.

Klander av testamente

Ibland finns det goda grunder att klandra ett testamente. Vi hjälper genom hela processen.